Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge må fordømme konsentrasjonsleirene i Øst-Turkistan!

07.10.2020

Kineserne kaller det «omskoleringsleirer» hvor målet er at menneskene skal konvertere vekk fra Islam til fordel for det kommunistiske styret i Beijing. Faktumet rundt disse leirene er dystert å lese. Tortur, seksuelle overgrep, drap og bestialske straffemetoder er realiteten for minoriteten som har blitt frarøvet sin frihet. Mennesker som har flyktet fra leirene har kommet med sjokkerende vitneutsagn av de grove menneskerettighetsbruddene kinesiske myndigheter er ansvarlige for. Hittil har USA vært alene om å sette press på Kina med sanksjoner. Det er en selvfølge at man skal kreve at uskyldige sivile skal settes fri, og at slik praksis opphører uansett hvor det finner sted. Å nedprioritere slike alvorlige situasjoner, på grunn av strategiske eller økonomiske interesser vil sette en farlig presedens, som hindrer oss i å snakke ut mot menneskerettighetsbrudd.

Senterungdommen mener at:

  • Disse leirene skal opphøre og at kinesiske myndigheter slipper fri disse menneskene.
  • Flyktninger fra Øst-Turkistan skal få muligheten til å returnere trygt til sine hjem, uten å bli straffeforfulgt av Kina.
  • Man skal ta initiativ til sanksjoner mot Kina sammen med EU.
  • Norge skal forenkle prosessen for religiøst forfulgte og politiske flykninger fra Øst-Turkistan, Hong Kong og Kina.
  • Avbryte frihandelsforhandlingene med Kina. Vi skal ikke forhandle med Kina fær de begynner å respektere menneskerettighetene.
  • Man skal støtte humanitære organisasjoner som gir bistand til flyktninger fra Øst-Turkistan.
  • Kreve at internasjonale observatører og presse skal få fri inngang til disse leirene.

 

Vedtatt av Senterungdommens Landsstyre oktober 2020.