Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nei til EUs energipolitikk – ja til rimelig

02.05.2022

I vinteren opplevde folk og industri elleville strømpriser. Strømregningene vokste kraftig og førte mange husholdninger inn i en vanskelig økonomisk situasjon. For et land som er selvforsynt på norsk fornybar kraft har det vært vanskelig å begripe for folk at disse prisene skulle være en del av den nye hverdagen. Norsk kraft legger grunnlaget for bosetting og næringsutvikling i store deler av Norge. Det er et konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og lave strømpriser har kommet folket til gode over tid.

Samtidig har Europa over tid hatt en energikrise som har drevet strømprisene på kontinentet til himmels. Det er strømkablene til Europa som har gitt norske husholdninger europeiske strømpriser. I 2021 eksporterte Norge strøm tilsvarende strømforbruket til over 800.000 norske husstander. Kablene som ble bygget skulle ifølge Høyre og Frp føre til strømutveksling som skulle sikre norsk forsyningssikkerhet. Realiteten derimot er at vi har fått rene eksportkabler som tømmer våre vannmagasiner. Vedvarende eksport til utlandet i perioder hvor det er lav dekning i vannmagasinene kan få alvorlige konsekvenser for norsk forsyningssikkerhet.

Dagens situasjon er uholdbar, og Senterungdommen mener at dagens vilkår for strømutveksling ikke kan opprettholdes. For å sikre folk og industri i Norge nok tilgang på rimelig kraft, må eksporten reduseres gjennom strømkablene. Derfor må regjeringen snarest komme i dialog med Tyskland og Storbritannia for å redusere eksporten av strøm gjennom strømkablene.

Senterungdommen mener:

  • Regjeringen må reforhandle vilkårene om for strømutveksling til Tyskland og Storbritannia
  • At regjeringen må trekke Norge ut av EUs energisamarbeid
  • At fyllingsgraden i norske vannmagasiner skal være minst 80% før vi eksporterer strøm ut av Norge
  • At det ikke bør bygges overføringskapasitet innenlands for å utjevne strømpriser og kompensere for strømkablene til Europa.
  • Hjemfallsretten må bevares og gjelde slik at vi sikrer nasjonalt eierskap

Vedtatt av landsstyret april 2022