Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Meir silo – mindre landbruksplast

07.10.2020

Rundballeplast er den plasten med suverent mest volum. Det står likevel mange siloanlegg ubrukt. Dei kan vere bygde inntil gamle og utrangerte bygg eller rett og slett er for lite effektive til å bruke. Mange kunne tenkt seg å bruke silo då dette er svært arbeidssparande om vinteren fordi ein slepp å hente ballar og skjære vekk plastikken, ein har jamnare kvalitet på grovfôret, plast til rundballar er dyrt og ein sparar arbeidet med å returnere plasten til mottaka. I mange tilfelle ville ein tårnsilo eller plansilo (eller andre typar silo) vore meir effektivt, klimasmart og økonomisk på lang sikt. Å bygge silo er ein kostbar investering, og difor blir det ofte nedprioritert i ein frå før pressa økonomi. Vi kan ikke ha det slik at viktige klimatiltak blir nedprioritert på grunn av økonomi.

Selv om flere får muligheten til å bygge silo, vil fortsatt en del av landbruket være avhengig av å bruke blant annet rundballeplast. Det er derfor viktig at mest mulig landbruksplast enkelt kan leveres til gjenvinning. Senterungdommen vil derfor opprette flere leveringspunkter for landbruksplast i hele Norge.

Senterungdomen ønsker:

  • Å innføre tilskot til bygging av nye siloanlegg.
  • Å innføre tilskot for å kunne restaurere ubrukte siloar
  • Det må opprettes flere leveringspunkter for landbruksplast i hele Norge.

 

Vedtatt av Senterungdommens Landsstyre oktober 2020.