Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Lisensjegere skal skjermes for offentligheten

11.01.2021

Miljødirektoratet ga tidligere i år innsyn i lister over registrerte lisensjegere fra Jegerregisteret. Mange reagerte negativt på dette, da lisensjegere har vært utsatt for mye hets og sjikane. Ikke minst har ordvekslingen vært hard i sosiale medier. Med bakgrunn i denne situasjonen har NJFF krevd at Miljødirektoratet får nødvendige hjemler for å avslå begjæringer om innsyn i disse listene. Dette har Klima- og miljødepartementet avslått.

Departementets syn er at åpenheten rundt lister over registrerte lisensjegere må opprettholdes og at det ikke er hensiktsmessig å etablere særregulering for å unnta disse opplysningene fra offentlig innsyn. Departementet viser blant annet til at hovedregelen i offentlighetsloven er innsynsrett. De fremhever at åpenhet er et viktig ledd i å oppnå alminneliggjøring av ordningen med lisensfelling av store rovdyr.

Senterungdommen reagerer sterkt på denne vurderingen. Ikke bare offentliggjør man med dette informasjon om hvilke hjem det finnes grovkalibrede våpen i, informasjon som ellers er skjult for offentligheten via våpenregisteret. Offentliggjøringen av disse navnene gir også økt konfliktnivå og at enkeltpersoner som utfører en oppgave på vegne av den norske stat, og gjennomfører Stortingets vilje, utsettes for hets og trusler.

Det burde derfor iverksettes tiltak som i større grad beskytter lisensjegere mot hets og trusler. Det bør i denne sammenheng vurderes om hele eller deler av listene over registrerte lisensjegere kan gjøres utilgjengelig for offentligheten.

Senterungdommen krever derfor at:

  • Norske lisensjegere skal skjermes for offentligheten og beskyttes på lik linje som andre offentlige tjenestemenn.

Vedtatt av Landsstyret januar 2021.