Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Kvener opp og fram!

15.02.2021

Kvener, norskfinner og skogfinner er alle betegnelser på finlendere som har forflyttet seg til Norge før 1940-tallet. Forskning fra UiT viser at det i dag finnes minst 70 000 kvener, norskfinner og skogfinner i Norge. Arkeologiske funn antyder at kvener har levd langs Norgeskysten i tusenvis av år, og at de tidlige, finske bosettingene er blant de eldste som finnes i landet vårt.

Kvensk språk og kultur har vært innflytelsesrikt og viktig for Norge. Likevel, er det mange nordmenn som ikke vet hva en kven er, og finsknorsk kultur er fortsatt ikke gjenreist etter fornorskingspolitikken som ble ført i Norge fra 1700-tallet til slutten av 1980-årene. Det vil Senterungdommen gjøre noe med.

Senterungdommen ser et behov for en omfattende styrking av kvenpolitikken for å legge til rette for at framtidens kvener skal kunne ha muligheten til å bli kjent med sin identitet og kultur – uansett hvor i Norge de bor.

 

Senterungdommen vil:

  • Øke kunnskapen om kvenske forhold i skolen og samfunnet ellers.
  • At kvensk språk oppgraderes til nivå 3 i den europeiske minoritetsspråkpakten, samt at finsk blir nasjonalt minoritetsspråk på nivå 3 i den europeiske minoritetsspråkpakten i Norge.
  • Opprette et eget forvaltningsområde for kvensk og norskfinsk språk og kultur, og utredes om kvener skal gis urfolksstatus.
  • Opprette kvenske språksentre og kultursentre i kommuner som ønsker dette.
  • Offentlig utrede kveners stilling, rammebetingelser og juridiske og politiske rettigheter basert på kvenenes historie.
  • At prosjektmidler til kvenske tiltak skal forvaltes av Kulturdepartementet
  • At elever med kvensk og/eller finsk som andrespråk på videregående skole får studiepoeng ved språkstudier på universitet og høgskole, samt styrke kvensk tolkeutdanning i Norge.
  • Endre opplæringsloven slik at rett til opplæring i kvensk og/eller finsk blir en individuell rett for kvenske og norskfinske elever i hele landet og at retten også skal gjelde videregående skole, samt få kvensk og finsk inn som språkfag på flere nivåer i skolen med tilhørende læreplaner, tilsvarende som for samisk 37 med samisk nivå 1, 2 og 3.
  • Kvensk og finsk likestilles med samisk i grunnskolen og i videregående opplæring.
  • Videreføre det vellykkede pilotprosjektet "kvenske loser", slik at kvensk ungdom kan reise rundt på skoler og fortelle om hvordan det er å være ung kven, samt kvensk språk, kultur og historie.

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyret februar 2021.