Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til oppgradering av Norske vannkraftverk

23.11.2021

Norsk vannkraft er den sunneste og mest fornybare energiressursen vi har i verden. Med alle dagens vannkraftverk kan vi dekke dagens strømbehov. Men for fremtidens strømforbruk må vi legge mer til rette for å fornye og utvide dagens vannkraftstruktur.

Norge har i dag over 1000 vannmagasiner med en samlet teoretisk kapasitet på 218TwH. Om lag halvparten av lagringskapasiteten dekkes av de 30 største magasinene. Samlet dekker magasinkapasiteten 100% av dagens energiforbruk. Flesteparten av Norges vannmagasiner ble bygd før 1990. Det vil si at turbinene begynner å bli gamle. Om vi fornyer samtlige vannturbiner kan strømproduksjonen økes med ca 7%.

Viktige grep for å få økt satsning på vannkraft vil også omhandle å legge mer til rette for lønnsomhet i vannkraft, endringer skattesystemet rundt grunnrenteskatt og naturbeskatning. Først da kan større investeringer som for eksempel fornying av generator, endring av vannvei, pumpestasjoner og økt magasinkapasitet forsvares av den enkelte utbygger.   

Staten vedtok tidlig på 1900-tallet at vannkraft skulle forbli i norske hender gjennom konsesjonslovene og den såkalte hjemfallsretten. Sistnevnte ble innført i 1909 og innebærer at eierskapet over ressursene vederlagsfritt tilbake til staten ved endt konsesjonsperiode. Staten, kommuner og fylkeskommuner eier i dag om lag 90% av produksjonskapasiteten.  

En økt satsning på både vannkraft og alternative energikilder vil være helt avgjørende for en forutsigbar strømpris for både husstander og bedrifter. I dag er en forutsigbar og billig strømpris vårt største konkurransefortrinn i det internasjonale markedet både når det kommer til nyetablering av grønne arbeidsplasser, men også for eksisterende bedrifter. Dette konkurransefortrinnet er det viktig å verne om dersom vi også i fremtiden ønsker et sterkt og variert næringsliv i Norge. 

Senterungdommen mener at:

  • Det må legges til rette for en differensiert grunnrentebeskatning for å kunne gjøre mindre vannkraftprosjekt og oppgraderinger mer lønnsomme (10-20mva).
  • Hjemfallsretten må bevares.
  • Vannkraft skal ha forrang for å nå morgendagens kraftbehov

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021