Vi er en generasjon med svært flinke ungdommer. Vi drikker mindre, røyker mindre og gjør det bedre på skolen. Men også svært mange flere bukker under for dagens prestasjonssamfunn, og havner i depresjon. Mange føler seg også mer stresset, og har et anstrengt forhold til sin egen kropp og egne prestasjoner.
Senterungdommen har derfor tro på en merking av kroppsretusjert reklame i det offentlige rom. Dette kan gi positive utslag for å lindre kroppspresset blant unge.

Vi vil ha bevissthet rundt egen person, egne kvaliteter og en sunn holdning til egen kropp inn i læreplanen på barneskolen og rammeplanen i barnehagen. Alle er flinke på noe, men ingen er gode på alt. Vi tror god bevisstgjøring rundt dette er viktig, før en får karakterer.

Senterungdommen vil:

  • At bevisstgjøring rundt mestring og prestasjon skal inn tidlig i utdanningsløpet

  • Merke retusjert reklame i det offentlige rom

  • Ha mer midler til forskning om årsakene til at barn og unge opplever kroppspress og sliter med dårlig selvbilde

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 23. januar 2016