Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til mestring og bedre selvfølelse

18.05.2017

Vi er en generasjon med svært flinke ungdommer. Vi drikker mindre, røyker mindre og gjør det bedre på skolen. Men også svært mange flere bukker under for dagens prestasjonssamfunn, og havner i depresjon. Mange føler seg også mer stresset, og har et anstrengt forhold til sin egen kropp og egne prestasjoner.
Senterungdommen har derfor tro på en merking av kroppsretusjert reklame i det offentlige rom. Dette kan gi positive utslag for å lindre kroppspresset blant unge.

Vi vil ha bevissthet rundt egen person, egne kvaliteter og en sunn holdning til egen kropp inn i læreplanen på barneskolen og rammeplanen i barnehagen. Alle er flinke på noe, men ingen er gode på alt. Vi tror god bevisstgjøring rundt dette er viktig, før en får karakterer.

Senterungdommen vil:

  • At bevisstgjøring rundt mestring og prestasjon skal inn tidlig i utdanningsløpet

  • Merke retusjert reklame i det offentlige rom

  • Ha mer midler til forskning om årsakene til at barn og unge opplever kroppspress og sliter med dårlig selvbilde

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 23. januar 2016