Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til mer fysisk aktivitet i skolen

20.02.2023

Barn i alderen 6-18 år bør være i aktivitet en time hver dag. Dette trenger ikke å være sammenhengende. Minst tre ganger i uken bør barn i denne alderen gjøre øvelser som styrker muskler, skjelett og utholdenhet, og aktiviteten bør oppleves anstrengende. En undersøkelse, gjort av folkehelsedirektoratet fra 2019, viser at kun 40% av jenter på 15 år oppfyller dette, og at de sitter i ro 70% av døgnet. Guttene i samme alder er noe mer aktive.

Den norske skolen må i større grad ta ansvar for at barn og unge opplever mestring og blir glade i å være fysisk aktive. Fysisk aktivitet regulerer blodsukkeret og blodtrykket, det gir et overskudd og utløser et hormon som har beroligende effekt på kroppen. Fysisk aktivitet minsker også risikoen for hjerte- og karsykdommer, sammen med mange andre livsstilsykdommer. Fysisk aktivitet er viktig i behandlingen og forebyggingen av rundt 30 ulike diagnoser og tilstander. Konsekvensene av å være inaktiv er store. Sett i et folkehelseperspektiv øker risikoen for livsstilsykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, visse typer kreft og depresjon ved manglende fysisk aktivitet.

De som har best grunnlag for en livslang fysisk aktiv livsstil er de som starter tidlig, og opplever glede og mestring rundt dette. I dag tilbringer elever i den norske skolen mesteparten av tiden stillesittende, og samfunnet bidrar med dette til en inaktiv livsstil.

Vi ønsker derfor å sikre mer fysisk aktivitet for barn og unge, hvor målet skal være at alle opplever mestring og glede. Dette arbeidet innebærer å satse på mer tverrfaglighet, praktisk mestring og lek.

Senterungdommen vil:

  • Innføre krav om 30 studiepoeng for å undervise i kroppsøving på fast basis.
  • Tilrettelegge for mer aktivitet i de andre skolefagene.
  • Sikre alle elever i grunnskolen 30 minutter med fysisk aktivitet hver skoledag. Dette kan kombineres med andre fag enn kroppsøving, og skal ikke gå utover lengden på skoledagen.
  • Kommuner og fylkeskommuner bør arbeide for å øke daglig fysisk aktivitet i barnehagen og fremme bevegelsesglede.
  • Skolefritidsordning (SFO) og andre fritidstilbud i regi av skolen bør i større grad inkludere fysisk aktivitet for å fremme folkehelse i hele skoleløpet.

Vedtatt av sentralstyret februar 2023