Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Internasjonal innsats mot Tyrkias invasjon av Nord-Syria

11.12.2019

Operasjonen vil kunne føre til betydelig økt ustabilitet, både i Syria og nabolandene, samt sette på spill det vi har oppnådd i kampen mot IS. Den vil også forverre den humanitære situasjonen, og Norge må ta grep som bidrar til Tyrkisk tilbaketrekning. EU fordømte det tyrkiske angrepet på Nord-Syria den 14. oktober, og Erna Solberg sluttet seg til dette dagen etter. Dette er et viktig signal, da Norge skal være klare på at brudd på folkeretten ikke aksepteres.

Regjeringen har besluttet at det ikke skal behandles nye søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militærbruk til Tyrkia inntil videre. Bedrifter må ha en slik lisens for å kunne eksportere materiell til andre land. De allerede gyldige lisensene skal gjennomgås. Dette mener Senterungdommen at ikke er nok, og vil sette alle allerede godkjente lisenser til salg av våpen og ammunisjon på pause fram til Tyrkia har trukket seg ut av områdene de har invadert i Syria høsten 2019.

Norge må kreve sluttbrukererklæring på alt av eksporterte våpen og ammunisjon, som er en garanti gitt av eksportør om at mottagerlandet er den endelige brukeren av materiellet. Dette er for å hindre at materiellet så eksporteres videre til land Norge ikke vil selge våpen og ammunisjon til. I dag krever ikke Norge slike garantier fra land i EU og NATO, men dette burde gjøres for å få bedre kontroll over hvor det eksporterte materiellet ender opp.

Senterungdommen mener at:

  • Norge skal jobbe internt i NATO for å stanse brudd på folkeretten
  • Norge må støtte opp folkelige bevegelser som bidrar til å skape fred og demokrati i Rojava, blant annet ved hjelp av bistand og anerkjennelse
  • Norge skal stoppe all våpeneksport til Tyrkia fram til de har trukket seg ut av områdene de har invadert i Syria høsten 2019
  • Det må kreves sluttbrukererklæring på alt våpen og ammunisjon som eksporteres fra Norge.