Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Integrering gjennom lag og foreninger

27.02.2018

Gjennom lavterskel lek og samhandling, får barn og unge muligheten til å både lære seg språk og kultur. Foreldrene kommer også lettere inn i lokalmiljøet, og Senterungdommen mener at dette er essensielt for god integrering i Norge.

Senterungdommen vil: 

  • Legge til rette for at barn og unge i integreringsprosessen får tilbud om å delta i lokale aktiviteter innen kultur og idrett.  
  • Tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i kommunene som bidrar til deltakelse, dialog samhandling, må utvides og tilføres økte midler, slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av ordningen. Dette vil styrke integreringsarbeidet frivilligheten gjør.