Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Fylkene skal bestemme inntaksordning i videregående skole

07.12.2020

Kunnskapsminister Guri Melby varslet i en pressemelding 22. november at regjeringa vil frata fylkene makten til selv å bestemme inntaksordning til skolene sine. De ønsker å innføre karakterbasert opptak for hele landet. Senterungdommen mener konsekvensene av å skrote nærskoleprinsippet opptak og innføre en inntaksordning som utelukkende er karakterbasert, vil være katastrofale. 9 av 11 fylker har vedtatt en annen inntaksordning enn karakterbasert opptak, og regjeringens holdning er nok et eksempel på at de overkjører det lokale selvstyret.

Senterungdommen mener at fylkene, når de bestemmer inntaksordning, bør legge til rette for gode og trygge skoler både for elever med gode og dårligere karakterer. Nærskoleprinsippet, eller en variant av nærskoleprinsippet, er det som best ivaretar hensynet til alle elevene.

I dag har mange elever mulighet til å gå på den videregående skolen som er nærmest dem. Det er fordi folkevalgte i fylkene, som kjenner sitt fylke godt, har vedtatt at denne ordningen er best for dem. Elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene, LO, NHO og Virke er blant mange som mener inntaksordning bør bestemmes lokalt. Senterungdommen ønsker en videregående skole der flest mulig klarer å fullføre, og da er ikke karakterbasert opptak den beste løsningen i alle fylker.

Regjeringa burde holde seg unna inntaksordningene til videregående skole og la fylkene bestemme selv!

Senterungdommen mener at:

  • Fylkeskommunene skal bestemme inntaksordning for videregående skole i sitt fylke.
  • Nærskoleprinsippet gir alle elever rett til å gå på skolen i sitt nærmiljø og er den inntaksordningen som best ivaretar hensynet til alle elevene.

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyret desember 2020.