Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Gjør Oljefondet grønt!

10.02.2020

I tillegg til å doble de miljørelaterte mandatene, må grensen for andel unotert infrastruktur for fornybar energi dobles fra to til fire prosent av fondet. At infrastrukturen er unotert betyr at den ikke er børsnotert.  Unotert infrastruktur omfatter ulike typer fysiske anlegg som brukes til produksjon, overføring, distribusjon og lagring av fornybare energikilder. Med dette åpnes det for at Oljefondet kan bidra til vekst av grønn teknologi, og sikre utbygging av grønne energikilder som kan erstatte fossile.  

Ved å doble det miljørelaterte mandatet og andelen unotert fornybar infrastruktur gis det mulighet til større grønne investeringer, uten at det foreligger noen tvang. Senterungdommen mener Oljefondets regelverk og dagens relative avstand til den daglige politikken er fornuftig og understreker viktigheten av forutsigbare rammevilkår for Oljefondets forvaltere. Investeringene innenfor det miljørelaterte mandatet skal ha samme krav til åpenhet, avkastning og langsiktig risiko på linje med resten av fondet.

Samtidig som Oljefondet må få muligheten til å investere mer grønt, må det hindres fra å investere i klimafiendtlige selskaper. Det er allerede lagt inn kriterier for kullselskap, men disse går ikke langt nok. Derfor mener Senterungdommen at selskaper som allerede er tungt investert i kull burde få signaler om at Oljefondet ikke ønsker å investere i dette i framtiden. Det må lages en nedtrappingsplan for kullandel samt sluttdato for når Oljefondet skal være ute av alle kullvirksomhet. Denne sluttdatoen må senest være i 2025.

Oljefondet har kommunisert at de ønsker å satse tyngre på fornybarfeltet fremover. Dessverre har de bestemt seg for å plassere hovedkontoret for denne satsingen i London. Dette gir delvis mening for å være nær finanssentra, men samtidig gjør dette at Norge går glipp av gode arbeidsplasser og muligheten til å utvikle et investeringsmiljø og tilhørende kompetanse på fornybar industri. Derfor bør hovedandelen av de ansatte som jobber med grønne investeringer i Oljefondet være stasjonert i Norge.

Senterungdommen vil:

  • Doble rammene for de miljørelaterte mandatene til Oljefondet fra 120 til 240 milliarder kroner.
  • Utvide den øvre grensen for investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi fra to til fire prosent av fondet.
  • Stramme inn regelverket for investeringer i selskaper tilknyttet kull, med sikte på en sluttdato for når fondet skal være ute av selskaper med kullvirksomhet innen 2025.
  • Innen 2025 flytte hovedkontoret for klima- og miljøinvesteringene i Oljefondet til Norge.