Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Gi alle rett til betalt foreldrepermisjon!

18.01.2022

Norge blir regnet for å være et av de beste landene å få barn i. De fleste foreldre har krav på ett års permisjon med full lønn dersom de får barn. Problemet er at flere grupper havner utenfor denne ordningen. Mange studenter står uten permisjonsrettigheter dersom de blir gravide i studietiden, vikarer kan risikere å stå uten permisjonsrettigheter og far/medmor taper permisjonsrettigheter dersom mor jobber deltid. Med økte krav til omstilling og høyere utdanning bekymrer vi oss for at stadig flere havner i disse kategoriene.

Samtidig vet vi at mange gravide opplever diskriminering i arbeidslivet, til tross for at dette er forbudt. At foreldrepenger for yrkesaktive stort sett er basert på snittinntekt de siste 3 månedene før fødsel gjør dette enda mer problematisk. Å bli gravid som tilkallingsvikar, mot slutten av et vikariat eller i perioden mellom jobb og studier kan derfor oppleves som en dobbel belastning – man har ikke rett til permisjon, og opplever økt sjanse for å bli stående utenfor arbeidslivet etter fødsel.

I et land hvor vi ønsker å tilrettelegge for at flere skal få barn, mener vi at denne situasjonen er uholdbar. Dersom vi ønsker reell likestilling må vi sikre at også disse gruppene har gode permisjonsordninger.

Senterungdommen vil derfor:

  • Sikre at alle studenter som får barn i studietiden eller inntil 7 måneder etter avsluttende eksamen får foreldrestipend og barnestipend fra Lånekassen
  • Styrke arbeidet mot diskriminering av gravide og småbarnsforeldre
  • Øke foreldre- og barnestipendet for studenter
  • Gi yrkesaktive mulighet til å få foreldrepermisjon basert på snittlønn de siste månedene før svangerskap dersom svangerskapet har gitt redusert inntekt
  • Sikre at far/medmor får fulle permisjonsrettigheter ved å fjerne aktivitetsplikten under foreldrepermisjonens fellesperiode
  • Sikre alle vikarers rett til svangerskapspenger ved behov
  • Gi gravide fulltidsstudenter som går inn i yrkeslivet og ønsker permisjon unntak fra kravet om yrkesaktivitet 6 av de 10 siste månedene og lønn på minst 0,5 G før fødsel

Vedtatt av Landstyret januar 2022