Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Fremtidsrettet oppdrettsnæring

10.11.2018

Det utvikles flere løsninger for å begrense påvirkningen oppdrett har på miljøet. Disse løsningene, og denne forskningen må løftes frem i større grad enn det gjøres i dag. Eksempelvis utvikler Nordlaks i Hadsel havfarmer for å ha oppdrett ute av fjordene. I tillegg utvikles det lukkede og semilukkede anlegg hvor avfallet fra næringen tas opp og kan gjenvinnes.

Slik næringen er bygd opp i dag går ikke noe av den økonomiske avkastningen til oppdrettsnæringen til kommunene, selv om det lokale styringsnivået avgir areal for oppdrett. Ved å innføre en produksjonsavgift for næringen, hvor de aktører som bidrar til bedre miljøvennlig løsninger vil få avgiftskutt, vil vi tilrettelegge for en mer bærekraftig næring. I tillegg får kommunene økonomiske innskudd på de områder som avgis til næringsaktivitet.

På bakgrunn av at Senterungdommen ønsker kommuner i vekst, og fremtidens løsninger innen oppdrett og fiskerinæringen forslås det derav å innføre en produksjonsavgift for næringen hvor arealer, klimaavtrykk og produksjonsstørrelse er variabler som regulerer avgiften.

Senterungdommen vil:

  • Innføre produksjonsavgift på oppdrettsanlegg, hvorav 70 % skal gå til kommunene, 20 % til fylkene og 10 % til staten.
  • De aktørene som omgjør dagens åpne anlegg til anlegg som markant avgir mindre avfall får trekk i avgift på slik at den samlede kostnaden per oppdrettsanlegg reduseres.
     

Bakgrunnsinformasjon;