Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Framtidas lokaldemokrati forutsetter ungdomsråd

26.11.2018

Senterungdommen mener ungdomsråd er en viktig del av lokaldemokratiet vårt. I loven står det at alle kommuner skal ha eldreråd og råd for funksjonshemmede, for å ivareta deres interesser opp mot kommunen. Ungdom er også store brukere av kommunale tjenester og det er de som skal leve med de vedtakene som blir gjort fremover, derfor trenger vi et likt tiltak for dem. Derfor bør ungdomsråd i kommunene også lovfestet.

I tillegg er dette en god arena for å oppfostre engasjement. Ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig organ, der det er rom for ulike meninger, prøving og feiling. På den måten blir dette en god arena å starte på for ungdom som ønsker å engasjere seg, som er essensielt for å videreutvikle det generelle engasjementet rundt i fylket.

Senterungdommen vil:

  • at ungdomsråd i kommuner skal lovfestes. Dette kan i enkelte tilfeller løses i interkommunale samarbeid.
  • at alle ungdomsråd skal ha møte- og talerett i sine representative kommunestyrer.
  • at det skal utformes nasjonale retningslinjer for hvordan ungdomsråd kan organiseres.
  • Ungdomsråd må ha demokratisk forankring blant ungdom i kommunen.