Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Finansier forskninga

15.06.2018

En del av dem opplever store svingninger i etterspørsel innen sitt felt, og man risikerer at viktig kompetanse går tapt, dersom sviktende oppdragsmengde i en periode fører til oppsigelser og avvikling. I næringslivet er forskning en av grunnpilarene for utvikling og vekst. Senterungdommen mener det er viktig å sikre et brede forskningsmiljøer i hele landet, blant annet gjennom å øke basisbevilgningene til institusjoner som står for særlig samfunnsnyttig forskning. Blant forskningsgrenene som bør prioriteres høyere, er anvendt forskning og forskning med stor nytte for lokalt næringsliv. Her ser vi i dag at etterspørselen svinger mye, og at man til tider kan oppleve en betydelig markedssvikt. Dette kan det offentlige være med på å korrigere, slik at man er i stand til å opprettholde viktige forskningsmiljøer over tid.

Senterungdommen vil:

  • sikre varierte og solide forskningsmiljøer i hele landet.
  • utrede hvordan man sikrer mer stabil finansiering av både anvendt forskning og grunnforskning.
  • etablere og videreutvikle samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og lokalt næringsliv, slik at man oppnår større konkurransekraft og verdiskaping.
  • gjøre forskning tilgjengelig for også de små og mellomstore bedriftene i landet uten egen forskerressurser.
  • løfte fram viktigheten av fortsatt å publisere mye av forskninga på norsk, der det er hensiktsmessig, uten at det skal gå ut over Norges bidrag til internasjonal forskning.
  • bruke en betydelig andel av midlene til å rekruttere nye forskere lokal og nasjonalt.