Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Et større og samla NATO i en krevende tid

28.03.2023

Krigen i Ukraina har gjort det aktuelt med utvidelser i NATO, og våre to naboland Sverige og Finland har søkt om å ta del i forsvarsalliansen. Samtidig har Tyrkia stukket kjepper i hjulene, som en motreaksjon på svenske koranbrenninger og at Sverige holder sin hånd over kurdiske frigjøringskjempere.

Det vil være en strategisk fordel for NATO, og ikke minst Norge at alliansen får en sterkere tilstedeværelse i nord. At Sverige og Finland også blir med i alliansen, vil gjøre at norden blir styrket i NATO, og at sikkerhetsutfordringer de nordiske landene står overfor kan bli satt mer på dagsordenen i NATO. Sverige og Finlands NATO-medlemskap vil også gjøre at Norge kan spesialisere seg mer på forsvarsgrener som er mer aktuelle for våre forutsetninger. Likevel er det viktig at vi har et fullverdig forsvar, som kan forsvare landet i påvente av allierte styrker. Det er også viktig at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor NATO, og bidrar inn til alliansens forsvarskapasitet.

NATO har tradisjonelt vært forkjempere for demokrati, og har vært kjent som en forsvarsallianse av demokratiske stater med demokratiske verdier. Kandidatland bør derfor ikke bli stengt ute for å verne om ytringsfriheten og andre demokratiske verdier. At Tyrkia bruker hele alliansen som gissel ved å drive innenrikspolitisk polemikk er derfor svært beklagelig. Vi ser også at Tyrkia etterhvert har gått i mer autoritær retning, samtidig som de utenrikspolitisk har nærmet seg land som utgjør en potensiell sikkerhetspolitisk trussel for NATO. Dette er bekymringsverdig. Samtidig er Tyrkia et strategisk plassert land, med god militær kapasitet, som det er viktig å ivareta. Med situasjonen i verden i dag er det viktig å holde NATO samla.

Senterungdommen mener at:

  • Norge bør spille en aktiv rolle for å få Sverige og Finland inn i NATO så snart som mulig.
  • Svensk og finsk NATO-medlemskap skal ikke gå på bekostning av den norske forsvarsevnen. Vi skal fortsatt ruste opp, og nå toprosentmålet.
  • Erdogans oppførsel i møte med Sverige og Finlands søknad om NATO- medlemskap må fordømmes.
  • Retningen Tyrkia og Ungarn har tatt i forhold til NATO er bekymringsverdig. 

Vedtatt av landsstyret mars 2023