Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Et nytt Europa

15.02.2021

31. desember 2020 gikk Storbritannia ut av EUs indre marked og tollunion, etter å ha fått på plass en Brexit-avtale med EU 24. desember. For å sikre at handelen mellom Norge og Storbritannia fortsetter tilnærmet like sømløst som i dag, er det behov for en ny handelsavtale mellom Norge og Storbritannia. Fram til 31. desember 2020 var handelen mellom Norge og Storbritannia var regulert av EØS-avtalen. Fra 1. januar 2021 har handelen mellom Norge og Storbritannia vært regulert av en midlertidig vareavtale i påvente av at forhandlingene rundt en varig handelsavtale kommer i land. Dette skyldes i hovedsak at regjeringen har fra 2016 fulgt EUs linje i forhandlingene, og dermed har ventet på at EU skal ordne Norges forhold til Storbritannia. Nærmere 50 andre land har allerede handelsavtaler på plass med britene, og nå må Norge sikre en solid handelsavtale med en av våre viktigste handelspartnere.

Dessverre preges forhandlingene med britene av regjeringens ønske om å prioritere Norges forhold til EU. Senterungdommen mener konsesjoner i form av landbrukskvoter gitt EU gjennom EØS-avtalen bør avkortes tilsvarende det som er Storbritannias rettmessige andel. Det er urettferdig at Norge mister markedsadgang, men må opprettholde samme motytelser. Hvordan dette skal regnes ut, er vi fleksible på. Norge har allerede avkortet EUs kvoter gjennom WTO-avtalen som tilhører Storbritannia.

På sikt mener Senterungdommen at Norge bør invitere britene tilbake inn i EFTA. Dette vil styrke EFTAs attraktivitet som handelspartner for tredjeland. Det vil muliggjøre at Vesteuropeiske land som Norge, Storbritannia og Sveits står sterkere sammen i forhandlinger med EU. Storbritannia er et land som står verdimessig veldig nærme Norge. I tillegg er landet en atommakt, et fast medlem i FNs sikkerhetsråd og en betydelig sikkerhetsaktør. Å ha nære relasjoner til Storbritannia er et gode Norge bør etterstreve.

Brexit har åpnet for at Norge kan være med på å lage en alternativ modell for internasjonalt samarbeid og handel i Europa. Vi har ingen interesse av å straffe det britiske folk for å velge det samme som oss. Snarere tvert imot åpner Brexit for et enda nærmere samarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Senterungdommen vil at Norge:

  • Åpner for at Storbritannia blir invitert tilbake til EFTA
  • Avkorter landbrukskvotene i EØS-avtalen tilsvarende Storbritannias andel, med mål om å redusere landbruks inporten til Norge i fra EU. 
  • Inngå flere samarbeidsavtaler med Storbritannia, spesielt innenfor forskning og høyere utdanning og sikkerhet, forsvar og beredskap.

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyret februar 2021.