Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Dagens praksis med tvungen lønnsnemd fungerer ikke

02.07.2021

I forbindelse med kommuneoppgjøret mellom UNIO og KS ble det igangsatt en streik etter at partene ikke ble enige under forhandlingene. Streiken involverte tusenvis av ansatte i helseinstitusjoner, skoler og andre offentlige virksomheter. Regjeringen besluttet å stanse streiken gjennom tvungen lønnsnemd, fordi de mente det var fare for liv og helse. Dette har ført til kraftige reaksjoner hos forbundene som representerer de ansatte. De peker på at uttakene var forsvarlige, og at arbeidsgiverne unngår å søke om dispensasjon der de selv hevder dette er nødvendig, for å tvinge staten til å involvere seg.

Organisasjonsfriheten og retten til arbeidskamp står sterkt i Norge. Streik er arbeidstakernes maktmiddel for å presse igjennom sine krav. I de siste 12 streikene hvor sykepleiere har vært involvert, har 11 av dem endt med tvungen lønnsnemd. Det er problematisk at forhandlinger og arbeidskonflikt mellom partene i arbeidslivet ofte stanses av staten som hindrer arbeiderne i å vinne fram med sine krav. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen har kritisert Norge for å ha benyttet seg av for lite restriktive kriterier for å gripe inn med tvungen lønnsnemd.

Det er viktig at muligheten for å stanse streik som setter liv og helse i fare er tilgjengelig. Likevel behøves det en tydeliggjøring av når et slikt drastisk grep kan fattes. Særlig når man kan se at arbeidsgivere ikke søker om nødvendig dispensasjon, og tvinger staten til å gripe inn. Det svekker arbeidernes rettigheter betraktelig, og fører til at yrkesgrupper vi er helt avhengige av, henger igjen på lønnsutviklingen fordi forhandlingene med arbeidsgiveren stanses av staten.

Senterungdommen mener;

  • At Stortinget må gjennomgå særlovene knyttet til tvungen lønnsnemd.
  • At riksmegleren må inkluderes gjennom en rådgivende rolle i beslutningsprosessen før regjeringen velger å gripe inn med tvungen lønnsnemd i en arbeidskonflikt.
  • At det må tas et større hensyn for yrkesgrupper som ofte opplever tvungen lønnsnemd ved en arbeidskonflikt.

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre juni 2021.