Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Unge ut i arbeid

18.05.2017

Gjennom det siste tiåret har manglende lærlingeplasser vært et problem for ungdom. Det er grunn til å tro at ungdom som ønsker lærlingeplass vil rammes hardest av den økende arbeidsledigheten. Det er viktig å få på plass utdanningsløp som på et tidlig tidspunkt gir ungdom på yrkesfag en fot innenfor hos bedrifter. Det er helt nødvendig å få på plass vekslingsmodellen på flere videregående skoler i dagens situasjon.
 
Det er også viktig gi flere ungdommer, uavhengig av retning på studie, en fot innenfor i arbeidslivet. Et virkemiddel er traineeordninger som for eksempel Intro Innherred. Gjennom ordningen får man mulighet til å bli kjent med lokalt næringsliv og bygge nettverk for fremtidig karriere. Senterungdommen mener det må vurderes hvorvidt utdanningstilbudet til ungdom i dag speiler arbeidslivet. Det bør stimuleres til et utdanningstilbud som fokuserer på relevant utdannelse, og utdanningstilbud med begrenset arbeidstilbud, bør vurderes redusert. UngJobb er et riksdekkende eksempel som gjør det lettere for ungdom å få sommerjobber. Senterungdommen vil rose slike initiativ og oppfordre det offentlige og bedrifter til å etablere flere.
 
Vi ønsker å utfordre norske bedrifter til å gi ungdom en sjanse! Våre forslag gir bedriftene trygge rammer når de skal ansette samtidig som ungdom får en redelig inngang i arbeidslivet. Vi vil utfordre bedriftsledere til å starte opp mentorprogram, hvor de følger 3 ungdommer hver i sin bedrift. Vi vil også utfordre Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge til å inngå et samarbeid som garanterer veiledning for ungdomsbedrifter.
 
Senterungdommen vil:

  • få på plass vekslingsmodellen på flere videregående skoler.

  • utfordre bedrifter og det offentlige til å etablere traineeprogram for unge.

  • utfordre bedriftsledere til å starte opp mentorprogram, hvor de følger opp ungdommen i sin bedrift.

  • utfordre Ungt Entreprenørskap og Innovasjon Norge til å inngå et samarbeid som garanterer veiledning for ungdomsbedrifter.

  • ha en gjennomgang av yrkesfagutdanningen, for å luke ut foreldet stoff, og tilføre nytt, relevant stoff.

  • at utdanningstilbudet skal speile etterspørselen i arbeidsmarkedet

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2015.