Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk Jordmortjenesten

27.02.2018

Over 90 prosent av jordmødrene sier at de ikke klarer å følge opp kravet om én-til-én omsorg av kvinner som er i aktiv fødsel, og halvparten av landets kommuner mangler kommunejordmor. Til tross for dette vurderer halvparten av landets jordmødre å slutte i jobben som følge av økt arbeidspress, og 94% har ansvar for andre pasienter samtidig som de har ansvar for en kvinne i aktiv fødsel. Vi har et stort behov for jordmødre over hele landet, men til tross for dette blir kun 1,6% av norske jordmødre tilbudt 100% fast stilling etter endt utdannelse.  

De siste 30 årene har antall fødeinstitusjoner blitt redusert fra 95 til 51, og sentraliseringen gjør at denne utviklingen fortsetter i raskt tempo. Dette legger økt press på de største klinikkene, uten at jordmortilbudet styrkes i tilsvarende tempo. Samtidig har risikoen for å føde før man når fram til sykehuset økt kraftig de siste årene, både i de fylkene med størst avstand mellom sykehusene, og i byer med kort reisevei til sykehuset – deriblant Oslo. I tillegg til at presset økes på sykehusene, kuttes det i følgetjenesten. I dag har man krav på å få følge med jordmor om man bor over en og en halv time fra sykehuset. Vi ser at denne grensen tøyes mer og mer, og det finnes flere eksempler på at kvinner som bor over 10 mil fra sykehuset ikke får følge med jordmor. Hensikten med å sentraliseringen var ment for å gi et bedre tilbud, men det er ingen ting som tilsier at det har skjedd. Barn som blir født før mor rekker fram til sykehuset, har dobbelt så stor risiko for å dø i forbindelse med fødselen.  

Ved å styrke jordmortjenesten, trygger vi helsen til både mor barn og helsepersonell. Her har Norge mye å tak i!  

Senterungdommen vil:  

  • Øke antall årsverk innen jordmortjenesten  
  • Gi jordmødre bedre lønns- og arbeidsvilkår, blant annet gjennom å tilby flere faste og hele stillinger  
  • Utdanne flere jordmødre i Norge  
  • Lovfeste retten til følgetjeneste for fødende kvinner med mer enn en time reisevei til fødeenheten de skal føde ved 
  • Bygge ut barseltilbudet og gi alle gravide rett til å gå til jordmor. Alle fødende skal sikres jordmor til stede i fødselens aktive fase. 
  • Gi alle fødende tilbud om jordmor hjem ved tidlig utskriving fra sykehus.