Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk idretten

18.05.2017

Frivillighet, demokrati og likeverd er viktige verdier i idretten. Idrettsarenaene er viktige for utvikling av demokratisk kompetanse og lederskap og de inviterer medlemmene til å ta ansvar for sitt eget idrettsmiljø. Alle skal få mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering, funksjonsevne eller etnisk opprinnelse.

Idrettslagene er de viktigste pådrivere for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet. Det aktivitetstilbudet som gis daglig i hele landet gjennom idrettslagene, er et viktig bidrag til folkehelsen gjennom tidlig idrettslig utprøving.

Senterungdommen vil være bevisst på å ivareta de verdiene og den arven som idrettsbevegelsen representerer.

Senterungdommen vil at:

  • Idrettslagene stimuleres til å gi unge kompetente idrettsledere mulighet til praktisk erfaring og økt kompetanse via laget, så vel som skoler og SFO.

  • Idrettslagene legger til rette for integrering av alle gjennom gratisaktiviteter gjennom året.

  • Bruken av offentlige idrettsanlegg bør være gratis for idrettstilbud rettet mot barn og ungdom under 19 år.

  • De lokale aktivitetsmidlene økes og de kommunale/fylkeskommunale tilskuddene til idrettslagenes drift skal, som et minimum, økes i takt med den alminnelige prisstigningen i samfunnet.

  • Staten fullfinansierer momskompensasjonsordninga.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre april 2016.