Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Større fleksibilitet i opptakssystemet til høyere utdanning

23.11.2022

Senterungdommen sin visjon i utdanningspolitikken er at alle elever og studenter skal få utnytte sitt potensiale. Dagens opptak til høyere akademisk utdanning baserer seg på, med enkelte unntak, et poengsystem med karakterer fra den videregående skolen. Systemet kan med belønne praktiske erfaringer og andre kvalifikasjoner i større grad enn i dag.

I dagens ordning kan man tildeles tilleggspoeng basert på blant annet kjønn, alder eller gjennomført militærtjeneste. Selv om unge oppfordres til å ta yrkesfaglige utdanninger, belønner vi likevel ikke elever som har tatt fag-/svennebrev med tilleggspoeng når de søker høyere utdanning. Mange som tar fagbrev i dag har et ønske om å bygge videre på utdanningen sin for å kunne få en høyere utdanning. Senterungdommen mener at det er viktig at de med fag-/svennebrev får to tilleggspoeng når de søker høyere utdanning for å utdanne flere gode fagarbeidere.

Karakterer er vårt viktigste vurderingsmiddel av elever i den videregående skolen. Senterungdommen mener at tiden er inne for å utrede et inntakssystem som, der det er relevant, gir rom for å inkludere andre vurderingsgrunnlag enn bare karakterer. Slike vurderingsgrunnlag kan være annen erfaring eller personlige egenskapet.

Senterungdommen vil at:

  • Det skal bli gitt to tilleggspoeng for dem som har et fullført fag-/ svennebrev når de søker høyere utdanning.
  • At det utarbeides et mer fleksibelt opptakssystem, med mulighet for også å bruke andre opptakskriterier enn snittkarakter i større grad enn i dag.

Vedtatt av landsmøtet 2022