Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Stans tvangsreturene

22.11.2017

Det er godt dokumentert at den sikkerhetsmessige situasjonen i Afghanistan har forverret seg. Stadig flere mennesker er drevet på flukt. I forbindelse med den forverrede situasjonen, har UNHCR gjennom en bestilt rapport også uttrykt bekymring for at asylsøkerne blir returnert til en helt annen del av Afghanistan enn der de opprinnelig kommer fra.


Senterungdommen mener det til slutt er en politisk beslutning hvor man skal legge lista for hva som er akseptabelt for å returnere asylsøkere. Senterungdommen mener at denne terskelen er for høy. i 2015 fikk 82% av de afghanske asylsøkerne innvilget flyktningstatus av UDI. I 2016 er dette redusert til 28%.


Det er bare Norge og Australia som har fjernet rimelighetskravet, som henviste til at det må være “rimelig” å henvise en asylsøker til internflukt i trygge deler av hjemlandet. Dette gjør det enklere å returnere til andre provinser i landet, selv om man ikke har noe familie eller nettverk til å hjelpe seg der. Videre er det bare Norge, Storbritannia, Sverige og Danmark benytter seg av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere under 18 år, med tvangsretur ved fylte 18 år.


Det er nødvendig med en grundig gjennomgang av regelverk og praktisering av regelverk knyttet til returer i Stortinget. Dette vil imidlertid ta opptil flere uker. Samtidig vet vi at nye ungdommer med midlertidig oppholdstillatelse forlater norske mottak på ny flukt i Europa. Situasjonen er derfor uholdbar.


Senterungdommen krever derfor følgende:

  • Full stans i tvangsretur av tidligere mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som har fylt 18 år og hatt status som enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse inntil Stortinget har behandlet forslagene om endring av regelverk og praktisering.
  • Begrense bruken av midlertidig oppholdstillatelse blant mindreårige asylsøkere.
  • Gjeninnføre rimelighetskravet.
  • Legge sårbarhetsvurdering til grunn i søknadsbehandling av enslige mindreårige asylsøkere.
  • Gjøre ny vurdering – inkludert risikovurderin - av asylsøknaden ved fylte 18 år før eventuell retur.
  • Evaluere UDI sine vurderingskriterier på hvorvidt et land, eller region, er trygt å returnere flyktninger til.