Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Støtt engasjement og frivillighet

18.05.2017

Senterungdommen ønsker at frivillige ungdomsorganisasjoner skal være en arena for unges læring og glede. Samfunnet tjener på engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som arbeider sammen. For å oppnå dette må vi heller ha flere frivillige ungdomsorganisasjoner, ikke færre.  Ved å dra inn støtten til disse organisasjonene går man motsatt vei og gjør det vanskeligere for organisasjonene å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Det blir også vanskeligere for det enkelte medlem. Det kan ikke Senterungdommen støtte!

Senterungdommen ønsker:

  • at samarbeidsavtalene mellom LMD, KMD, KLD og frivillige ungdomsorganisasjoner skal opprettholdes.

  • at ungdomsorganisasjonene gis en tydelig rolle i arbeidet med å redusere frafall fra vgs, forebygge psykiske lidelser, bekjempe radikalisering og i arbeidet med andre utfordringer for dagens ungdomsgenerasjon.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014.