Senterungdommen ønsker at frivillige ungdomsorganisasjoner skal være en arena for unges læring og glede. Samfunnet tjener på engasjerte og kunnskapsrike ungdommer som arbeider sammen. For å oppnå dette må vi heller ha flere frivillige ungdomsorganisasjoner, ikke færre.  Ved å dra inn støtten til disse organisasjonene går man motsatt vei og gjør det vanskeligere for organisasjonene å gjennomføre sitt samfunnsoppdrag. Det blir også vanskeligere for det enkelte medlem. Det kan ikke Senterungdommen støtte!

Senterungdommen ønsker:

  • at samarbeidsavtalene mellom LMD, KMD, KLD og frivillige ungdomsorganisasjoner skal opprettholdes.

  • at ungdomsorganisasjonene gis en tydelig rolle i arbeidet med å redusere frafall fra vgs, forebygge psykiske lidelser, bekjempe radikalisering og i arbeidet med andre utfordringer for dagens ungdomsgenerasjon.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014.