Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Skrot regjeringens sukkeravgift – vern om norske næringsmiddelprodusenter

04.03.2019

I følge en undersøkelse blant bedrifter som berøres av avgiften, melder 1 av 3 om svekket lønnsomhet. Undersøkelsen er gjennomført av Nho mat og drikke. Samtidig meldes det i juni 2018 om en økning på 4,1 % i grensehandelen, i følge SSB.

Denne avgiften oppleves som urettferdig for norske næringsmiddelprodusenter, da den rammer uvilkårlig sammenlignet med den opprinnelige hensikten. Senterungdommen er derfor svert skuffet over at regjeringen kun reverserte avgiften på godteri, ikke på brus, saft og siruper. Vi ønsker derfor å reversere sukkeravgiften tilbake til 2015 nivå, slik at man unngår at norske arbeidsplasser går tapt.

Samtidig er det også viktig å innrette ett eventuelt nytt avgiftssystem til at man unngår økte avgifter på produkter som vann med smak, lettøl, eller sukkerfri brus. Det er også̊ viktig at avgiften stimulerer forbrukeren til å ta helsefremmende valg.

Senterungdommen vil:
-      Reversere regjeringens økning i sukkeravgiften
-      Hindre større handelslekkasjer ved å fjerne 350-kroner grensen