Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sikre praktiske skyteferdigheter og en god våpenkultur i hele landet

16.01.2023

I september 2021 ble våpensøknader til bruk i jakt digitalisert. Dette gjorde at tungvint dyrt papirbyrokrati ble historie, og at det både ble enklere for jegere som ønsket å erverve våpen og saksbehandlerne i politiet. Selv om digitaliseringen gjorde det enklere for jegere å søke om våpen, ble konkurransevåpen utelatt. Lange søknadstider og mye byråkrati har vært et reelt hinder for aktiviteten og rekrutteringen i skytesporten. I tillegg til kompliserte skjemaer som må fylles ut vise tall fra politiet at saksbehandlingen kan ta alt fra 2 til 15 uker å få gjennomført. Dette setter mye av aktiviteten i fare og man risikerer at rekrutteringen til skytesporten faller.


Økte kostnader på våpen og ammunisjon har gjort det vanskelig for Skytterlagene å rekruttere. For å sette det i perspektiv kan et skudd av typen 6.5 kaliber som benyttes i det frivillige skyttervesen koste 13 kroner skuddet. I et vanlig utendørs stevnet skyter man gjerne 50+ skudd og kostnaden blir da 600 kroner for ett stevne som kommer i tillegg til reiseutgifter og påmeldingsavgifter.  I en verden med økt spenning og uro mener Senterungdommen at det viktig å sikre god våpenkultur og praktiske skytterferdigheter blant befolkningen.


Det Frivillige Skyttervesen ble grunnlagt i 1893. Målet var å styrke Norges forsvarsevne ved å gi folket opplæring i skyting og sikre god våpenkultur. Samt vedlikeholde desentraliserte skytebaner og sørge for at moderne våpen ble utbredt. Senterugdommen mener dugnadsånden som det Frivillige Skyttervesen representerer er viktig for landets beredskap. I dag er DFS den største praktiske frivillige støtteorganisasjonen til Forsvaret med 830 skytterlag over hele landet og 135 000 aktive skyttere. Gitt den samfunnssituasjonen vi er i er det derfor viktig å opprettholde DFS sin statlige støtte gjennom forsvarsbudsjettet. «Våpenkyndighet, en sunn våpenkultur og organisasjonens samarbeid med Forsvaret er med på å skape forsvarsvilje og forsvarsevne i befolkningen.


Senterungdommen vil:

  • Digitalisere våpensøknadene til konkurransevåpen

  • Øke økonomisk støtte til Det Frivillige Skyttervesen

  • Sikre praktiske skyteferdigheter og en god våpenkultur i hele landet

  • Vurdere behovet for en særskilt arrangementstøtte til landskytterstevnet som er et landets største årlige samfunnsbegivenhete

 

Vedtatt av landsstyret januar 2023