Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sex på timeplanen

23.11.2021

Barn og unge er i dag sterkt preget av press fra både venner og internett når det gjelder hvordan de skal praktisere og uttrykke sin seksualitet, samt med hvem og når de skal være seksuelt aktive. Det er derfor viktig med en alderstilpasset seksualundervisning som gir elevene tilstrekkelig kunnskap.

For at barn og unge skal kunne respektere egne og andres grenser er de avhengig av kunnskaper om autonomi og mestring når det gjelder seksualitet og seksuell helse. Like viktig er det at de lærer om kroppens ulike prosesser, seksualbiologiske funksjoner, graviditet og prevensjon, samt hvordan man unngår smitte av seksuelt overførbare infeksjoner.

Mange unge opplever i dag at nakenbilder og lignende blir sendt rundt utenfor deres kontroll. For flere vil dette være en enorm påkjenning, derfor bør konsekvensene av å ta slike bilder bli vektlagt i undervisningen, uten å påføre skyldfølelse og skam. I tillegg til å lære om konsekvensene av å ta slike bilder, er det på sin plass at en lærer om konsekvensene av å videresende og dele andres bilder. Bildedeling uten samtykke ansees som et overgrep og er dermed straffbart.

Med eksisterende læreplan og tilgang på materialet ligger det gode grunnlag for en seksualundervisning av god kvalitet, men vi må sørge for at den kommer inn i skolen! Dermed bør det stilles høyere krav til hvilke program de ulike skolene skal følge, for å kunne gi elevene tilstrekkelig kunnskap og mestringsfølelse.

Senterungdommen vil:

  • At det skal stilles krav til skolene om å følge et nasjonalt program for seksualundervisning
  • At seksualundervisningen også prioriteres i videregående skole
  • At seksualundervisningen skal gi kunnskaper om autonomi, grensesetting, normkritikk, seksualitet, respekt, relasjoner, digital seksualitet, bildedeling og kroppslige prosesser
  • At skolehelsetjenester og helsestasjoner får økt kapasitet
  • At lærere og ansatte i skolen får økt kunnskap innen psykisk og seksuell helse, ved hjelp av ulike moduler/kurs i løpet av både utdanning og arbeidsår.

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021