Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen støtter fortsatt Ukraina

20.02.2023

Det er nå omtrent et år siden styrker fra vårt naboland Russland invaderte Ukraina og satte i gang noen av de verste krigshandlingene i Europa siden annen verdenskrig. I januar anslo forsvarssjef Eirik Kristoffersen overfor TV2 at Ukraina hadde omtrent 180 000 drepte og skadde soldater, og 30 000 drepte sivile.

Det russiske regimet representerer ikke nødvendigvis alt av det russiske folk, samtidig som man observerer at store deler av det russiske folk tilsynelatende støtter opp om krigen, må man allikevel anerkjenne at disse holdningene gjerne er formet av Putins sjofle propagandaapparat.

Likevel ser vi en sterk kampvilje blant ukrainerne. Som Ukrainas president, Volodymyr Zelenskiy, selv skal ha sagt; «Hvis Russland stanser sine angrep opphører krigen, hvis Ukraina stanser sine angrep opphører Ukraina».

Vi kan ikke ha en verden hvor det er opp til stormaktene å bestemme hvilke nasjoner som skal være eller ikke være. Derfor er det viktig at Norge og vesten fortsetter å gi støtte til Ukraina, både i form av våpen og humanitær bistand. Senterungdommen berømmer regjeringens innsats så langt med våpendonasjoner og opptreningen av ukrainske soldater. Milliardkontrakten regjeringen har inngått med Nammo er også et viktig bidrag. Den gjør det mulig å øke produksjonen av ammunisjon både til eget forsvar og til ukrainsk motstandsdyktighet fra både oss og våre allierte. Dette er tiltak som har vært viktige for Ukrainernes forsvarskamp, og som må fortsette fremover.

Sanksjonene vi har ført mot Russland, sammen med våre allierte, har også vært viktige og riktige. Samtidig må vi erkjenne at det er vanskeligere for Norge å innføre sanksjoner mot Russland enn for mange av våre allierte. Norge har over lang tid bygd opp et godt forhold til Russland, særlig når det kommer til folk-til-folk samarbeidet i nord. Derfor er det viktig å påpeke at det er det russiske regimet, og ikke det russiske folk som står bak invasjonen. Likevel er det russiske folk utsatt for propaganda fra myndighetene. Vi ser dessverre at krigen har støtte i Russland, og at motstand mot krigen blir slått ned på. Dette fordømmes på det sterkeste, og er ikke et ledende land blant verdens nasjoner verdig.

For et land som Norge, lite, men ressurssterkt og fredfullt; vil en verdensorden hvor de store, uten konsekvens føler seg berettiget til å invadere, okkupere og forsøke å annektere territoriene til sine naboer, være uholdbart. Det er grunnleggende for vår trygghet og måten vi velger å samhandle med resten av verden på, at dette ikke blir tilfelle.

Senterungdommen mener at:

  • Det er avgjørende for skjebnen til vårt kontinent, og ivaretakelsen av vår verdensorden, at Norge støtter Ukraina.
  • Norge skal fortsette å støtte Ukraina humanitært og militært, for å sikre Ukrainas seier.
  • Den eneste freden vi kan støtte opp om, er en fred Ukraina selv kan leve med.
  • Fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland må gjenopptas.
  • Nansen-programmet med omfattende og langvarig støtte til Ukraina er viktig men bør ikke være et minimum for Norges bidrag til Ukraina på lang sikt.

Vedtatt av sentralstyret februar 2023