Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen krever nasjonalt seriøsitetskrav

09.05.2017

Per i dag er det mulig for kommunene å vedta at seriøsitetskravene skal følges ved nye bygge- og anleggsanskaffelser. Å vedta kravene fører ikke med seg ulemper fra kommunene, da de stiller krav til hvilke leverandører som kan levere, og vinne anbudsrunden.

Noen kommuner har valgt å vedta at ved nye bygge- og anleggsanskaffelser over en viss sum, skal kravene til seriøsitet følges.

Bygge- og anleggsbransjen er i en presset situasjon. Mange sliter med å konkurrere med aktører som opererer på useriøst grunnlag. Usikkerhet i markedet gir også svekket rekruttering, og svake fagmiljøer, som igjen gjør oss svært sårbare for fremtiden. Å miste all kompetanse er en trussel for fremtiden.

Det er viktig at alle offentlige bygge- og anleggsanskaffelser følger seriøsitetskravene. Ikke bare for å sikre fremtidens fagmiljøer, men også for å dempe mafiavirksomhet, svart økonomi, og menneskehandel i bygge- og anleggsbransjen.

Derfor vil vi i senterungdommen at seriøsitetskravene skal være lovpålagt alle offentlig bygge- og anleggsanskaffelser. De skal gjelde anskaffelser både på statlig nivå, så vel som på fylkes og kommunenivå.

Senterungdommen vil:

  • At alle offentlige bygge- og anleggsanskaffelser, på statlig, fylkes- og kommunenivå skal følge seriøsitetskravene til Difi, KS, Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening.

  • Kravene skal gjelde fra første krone.

Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22. januar 2017