Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen erklærer sentraliseringskrise

06.03.2020

Vi er ungdom. Det er vi som skal utvikle og leve i framtidens lokalsamfunn. Vi må ta grep og handle nå. Gjør vi ikke det vil vår fremtidsdrøm om et sted å kalle hjem bli ødelagt, fordi lokalsamfunnet vi skal flytte til går i oppløsning. Om vi ikke tar grep nå faller vi alle i sentraliseringssuget.

Bærebjelken i gode lokalsamfunn er grunnleggende tjenester, fast arbeid og trivelige naboer. Når dette finnes i et lokalsamfunn skapes vekst, med nye bedrifter som starter opp og optimisme som preger hverdagen. Det er dette som skaper det gode liv. Hit vil vi ungdommer flytte.

Når tjenester sentraliseres og legges ned faller grunnsteinene i lokalsamfunnet bort. Da går pilene nedover, istedenfor oppover. Arbeidsplassene forsvinner, flere tjenester sentraliseres og vi ungdommer kommer ikke tilbake. Til slutt står bare skiltet med stedsnavnet igjen.

Sentralisering er en villet politikk. Å omtale sentralisering som noe som skjer av seg selv er å fraskrive seg ansvar. Når sykehus, skoler og politi fjernes, så er det politikk. Det betyr at vi kan gjøre noe med det. Da må vi handle nå. 

Senterungdommens løsninger for å redde Norge fra sentraliseringskrisa:

 • Ingen flere sentraliseringsreformer skal gjennomføres med tvang.
 • Alle landets husstander skal sikres tilgang på høyhastighets bredbånd innen 2024.
 • Alle som jobber i statlige arbeidsplasser der man ikke har direkte kontakt med folk skal kunne jobbe i fra der de vil.
 • Alle kommunehus som står tomme skal fylles med arbeidsplasser.
 • Kommunene må få nok penger til styrke grunnleggende tjenester, som barnehage, skole, helse og beredskap.
 • Når det etableres nye statlige arbeidsplasser, skal disse legges utenfor Oslo.
 • Opprette et grønt investeringsselskap med 100 milliarder kroner i kapital som skal investere i ny, grønn industri over hele landet.
 • Det skal settes i gang Ungbo-prosjekt i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Alle kommuner i Norge skal ha hurtigladestasjoner for elbil.
 • Sette av penger til å innføre hjem for en 50-lapp eller lignende ordning i hele Norge.
 • Alle som starter en bedrift i en kommune med befolkningsnedgang og har minst tre faste ansatte i mere enn tre år skal få strøket 30 prosent av opprinnelig studielån årlig.