Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Rettferdig behandling av utdanningsinstitusjonene

07.11.2016

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å endre finansieringen fra et basisbasert til et resultatbasert system. Basisdelen utgjør 23,7 milliarder, mens den resultatbaserte utgjør 10,7 milliarder. I tillegg er et forslag til endring i budsjett at flere penger skal gis etter antall fullførte universitetsgrader, og mindre etter fullførte studiepoeng. Det fører til at universiteter som tilbyr årsstudium, etter- og videreutdanning blir nødt til å satse mer på gradsgivende studium på bekostning av et bredt utvalg.

Dersom institusjoner blir tvunget til å satse på gradsgivende studium, vil mange andre studier gå tapt. Dette er noe Senterungdommen ser på som svært alvorlig, da det er viktig med et bredt utvalg av studier for å fange opp alles interesser. Dersom flere etterutdanninger går tapt, vil det svekke kunnskapskvaliteten generelt over landet, og føre til tap av kompetanse på sikt. Tre av institusjonene som blir rammet er Nord Universitet, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger. Dette betyr kutt i overføringene på 16 millioner kroner for Nord, 20 millioner kroner for UiA og 18 millioner kroner for UiS. Dette forsterker urimeligheten i finansieringen mellom de høyere utdanningsinstitusjonene.

  • Senterungdommen vil sikre at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal gis lik mulighet til å gi studentene god undervisning og oppfølging uavhengig av gradsstudium.

  • Senterungdommen forventer at regjeringen retter opp i urettferdigheten og endrer på finansieringen til utdanningsinstitusjonene

Vedtatt av Senterungdommens landsmøte 6. november 2016