Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Priskontrollen på kjøp av landbrukseiendom 

29.01.2018

 I 2014 vedtok regjeringen å øke prisreguleringen på landbrukseiendom til 3500000 kr på gårder over 35 dekar. I 2014 var det ifølge SSB 185732 landbrukseiendommer her til lands. Bare 94233, eller ca. 49.3 prosent, har mer enn 25 dekar dyrka jord og/eller 500 dekar produktiv skog, og skal derfor prisreguleres. Etter at grensen for full- og overflatedyrka jord har blitt hevet til 35 dekar har omfanget av eiendommer befattet av priskontroll blitt redusert til 41,8 prosent.  

Senterungdommen vil:  

  • Reversere vedtaket til regjeringen ved å gjeninnføre prisregulering på landbrukseiendom til 2500000 på gårder over 25 dekar dyrka jord og/eller 500 dekar produktiv skog.