Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Pandemien må bekjempes internasjonalt

15.02.2021

Senterungdommen mener norsk befolkning skal ha rett på vaksiner, og at grupper som er spesielt utsatt bør prioriteres for en vaksine. Likevel vil vi ikke klare å holde vår egen befolkning trygg hvis ikke vi prioriterer utviklingsland også. COVID-19 er en global pandemi som ikke vil forsvinne før den er utryddet globalt. Derfor må Norge ta samfunnsansvar i verdensbildet og gi utviklingsland tilgang på vaksiner. Norge skal være et land som går foran i internasjonal solidaritet, da vi har et samfunnsansvar som et av verdens rikeste land.

En av de største utfordringene, er legemiddelfirmaenes patentrettigheter på vaksinene, som gjør at andre legemiddelprodusenter i blant annet fattigere land, ikke får utnyttet sin produksjonskapasitet til å nettopp produsere flere koronavaksiner. Før TRIPS-møtet i WTO fjor høst, foreslo India og Sør-Afrika å fjerne patentbeskyttelsen på alle legemidler mot koronaviruset så lenge koronapandemien pågikk. På det viset kunne det bli både mulig og billigere å produsere vaksiner i lavinntektsland. Det er da svært kritikkverdig å se at Norge med Høyre-regjeringen i spissen stemte mot forslaget. Senterungdommen mener at et slikt midlertidig unntak, er helt nødvendig for at vi skal kunne slå ned pandemien raskest mulig. Vi må være vårt samfunnsansvar bevisst.

Norge er et lite land i størrelse, men har stor innflytelse internasjonalt, og spesielt med en plass i FNs sikkerhetsråd. Derfor bør regjeringen være progressive når det kommer til prioriteringen av vaksinene i verden. WHOs sjef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ba på et møte i januar om at høyinntektsland med vaksiner prioriterer lavinntektsland. Det er gitt 25 vaksiner i et lavinntektsland, men flere millioner i høyinntektsland.

COVID-19 har hatt store konsekvenser for alle land i verden, og Norge har også mistet mye. Det er store økonomiske konsekvenser, og menneskeliv har gått tapt. Dette er ikke noe Senterungdommen tar lett på, og vi må gjøre det vi kan for å komme oss gjennom dette på best mulig måte. Samtidig ser vi at konsekvensene av pandemien rammer urettferdig, og utviklingsland har blitt kraftigere rammet enn noen andre. Befolkning i utviklingsland har ikke samme muligheter som nordmenn til å isolere seg eller jobbe hjemmefra, og har heller ikke samme sanitære forhold eller solide helsevesen som høyinntektsland har. Derfor bør Norge ta med disse landene i sin prioritering av vaksiner. 

Senterungdommen mener at:

  • Norge må støtte kravet fremmet i WTO om å fjerne patentbeskyttelser på alle legemidler mot koronaviruset så lenge pandemien varer.
  • Norge må bruke sin stemme internasjonalt, og spesielt i FNs sikkerhetsråd, til å prioritere vaksinering av utviklingsland.
  • COVAX-samarbeidet må intensiverest 
  • Norge må omdisponere penger i bistandsbudsjettet og øremerke vaksineprosjekter i  utviklingsland. 

 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyret februar 2021.