Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Opphev alle tvangssammenslåinger av fylker!

26.11.2018

Sammenslåingene av Troms og Finnmark, Oppland og Hedmark, Sogn og Fjordane og Hordaland og Buskerud, Akershus og Østfold ble vedtatt med helt eller delvis tvang i Stortinget. Vedtakene er gjort i strid med lokale vedtak, og folkeavstemning i Finnmark. Dette er et grovt overtramp mot lokaldemokratiet og er ikke i tråd med norsk tradisjon om å ha tillit til og respektere det lokale vettet.

19. oktober la regjeringen frem hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, etter å ha blitt enig med KrF på bakrommet. De nye fylkene får blant annet utvidet ansvar for integrering og folkehelse. På oppdrag fra NRK, har KS regnet ut hvor mye ekstra ansvar og hvor mange flere arbeidsplasser de nye oppgavene vil gi. De nye oppgavene vil innebære under 100 nye ansatte i alle de nye fylkene til sammen. I dag har de 18 fylkene utgifter for 75 milliarder totalt. De nye oppgavene vil ikke øke dette med mer enn 0,25%.

Senterungdommen mener derfor at dagens fylker vilunne håndtere alle de oppgavene som er foreslått overført, inkludert de som bare skal utredes, uten å slå seg sammen med andre fylker. Konklusjonen er derfor at regjeringen ikke viser reell vilje til å overføre oppgaver, og at KrF nøyer seg med småsmuler i sitt ideologisk drevne stordriftsprosjekt.

Senterungdommen vil derfor oppheve tvangssammenslåingen av følgende fylker:

  • Troms og Finnmark
  • Buskerud, Østfold og Akershus
  • Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Oppland og Hedmark
  • Vestfold og Telemark