Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Økt satsing på Heimevernet

23.11.2022

I februar i år invaderte vårt naboland, Russland, sitt naboland Ukraina. Dette førte til at vi igjen har en invasjonskrig på Europeisk landjord og ikke minst en totalt forandret verdenssituasjon. Krigen har ført til en langt mer usikker og utrygg verden og gjør behovet for satsning på nasjonal sikkerhet enda viktigere enn før. En viktig brikke i denne satsningen, er en styrking av Heimevernet.

Heimevernet er hoveddelen av vårt førstelinjeforsvar og har som hovedansvar å beskytte viktige militære og sivile installasjoner. Noe vi med tydelighet nå ser, med heimevernsstyrker som beskytter olje- og gassinstallasjoner og -havner etter at sikkerhetstrusselen mot disse økte.

Heimevernet kan også bistå ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker. Og har i tillegg veltrente innsatsstyrker som kan brukes til andre ekstraordinære oppdrag.

Allerede i regjeringens forslag kommer viktige satsninger på Heimevernet, men det er behov for mer. Man trenger flere soldater, et kraftig løft av dets materiell og enda bedre tid til trening og øving. Videre ble Sjøheimevernet lagt ned i 2017. Dets hovedoppgave var overvåkning og kontroll langs kysten. Den økte trusselen mot havner og olje- og gassinstallasjoner, viser helt klart at behovet for Sjøheimevernet fortsatt er der. Derfor mener Senterungdommen Sjøheimevernet bør reetableres igjen, og dette så raskt som mulig, mens vi ennå har tidligere sjøheimevernansatte med viktig kompetanse på området, lett tilgjengelig.

Ved siden av dette er det helt essensielt å sikre tilgang på nok personell med militærerfaring. I Heimevernet slutter de fleste i en alder av 44 år, dette medfører en årlig turnover på 10%. Opptaket til førstegangstjenesten er ikke som det var for 30 år siden, og for å sikre tilgjengelig mannskap for Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt, trenger vi å øke opptaket i førstegangstjenesten.

Senterungdommen vil:

  • Øke antallet heimevernssoldater til 50 000.
  • Øke antall treningstimer i områdestrukturen fra 80% til 85%.
  • Sikre en økt tilstedeværelse over hele landet, spesielt i Nord-Norge.
  • Legge til rette for økt trening med lokale instanser, spesielt i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og selskaper med kritisk infrastruktur.
  • Heimevernet sikres nok utstyr og materiell i takt med økt treningsaktivitet og behov.
  • Reetablere Sjøheimevernet.
  • Øke det årlige opptaket til førstegangstjenesten.

Vedtatt av landsmøtet 2022