Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Øk antall studieplasser innen medisin, psykologi og veterinærmedisin!

26.05.2020

Mer enn 25.000 nordmenn studerer hvert år i utlandet og koronakrisen vil trolig gjøre at dette tallet blir mye lavere. Blant de mest populære studiene å ta i utlandet er medisin, psykologi og veterinærmedisin. Bare innenfor medisin er det i dag slik at 47 % av medisinstudentene tar sin utdanning i utlandet.  Det regjeringsoppnevnte Grimstadutvalget som fikk i oppgave å se på utdanningskapasiteten innen medisin i Norge, la høsten 2019 frem sin rapport og konkluderte blant annet med å foreslå en økning fra dagens 646 studieplasser i medisin til 1076, totalt 440 flere studieplasser. Koronapandemien har vist at Norge har et stort behov for helsearbeidere, inkludert leger.

Senterungdommen ønsker at Norge som en rik nasjon bør forplikte seg til å utdanne en større andel av sine egne leger, psykologer og veterinærer. Dette er yrkesgrupper det er stor etterspørsel etter i alle kommuner i Norge og som har en viktig funksjon i landets beredskap.

Senterungdommen vil derfor:

  • Opprette minst 145 nye studieplasser innen medisin fra høsten 2020, slik studiestedene selv har sagt de har kapasitet til.
  • På tilsvarende måte øke antallet studieplasser og praksisplasser på psykologi og veterinærstudiet fortrinnsvis allerede fra høsten av.
  • Nye studieplasser i medisin må følges opp av et tilsvarende økt antall LIS1-stillinger rundt om i landet.