Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ny fraværsordning

18.05.2017

Elever med fritidsaktiviteter utenfor skolen opplever at dagens fraværsordning vanskeliggjør aktiviteter utenfor skolen. Senterungdommen mener dette er uheldig da skolen verken kan eller skal lære bort all kunnskap. Det at ungdom får tilbud om kunnskap og erfaring utenfor skolen, gjennom fritidsaktiviteter, er en fordel for elevene og samfunnet. I stedet for at skolen alltid trumfer aktiviteter utenfor skolen bør elevene kunne få gyldig fravær for å delta på aktiviteter innen idrett, kultur, politikk og organisasjonsarbeid. Så lenge fraværet kun er gyldig hvis det blir varslet i forkant og eleven har dokumentasjon på det.

Elevene skal fortsatt ha ansvar for egen læring og for å ta igjen det de går glipp av i undervisningen. Hvis eleven er så mye borte fra undervisningen at kontaktlæreren mener det går utover skolearbeidet kan læreren varsle eleven om at han/hun ikke lenger kan ta ut gyldig fravær. Senterungdommen har tillit til at eleven og læreren, i samråd med foreldre og skoleledelsen kan finne grenser for gyldig fravær.

Dagens unge kalles for ”Generasjon prestasjon”. Dette skyldes funn som at hver femte student sliter med alvorlige psykiske plager, en av fire jenter i 16-årsalderen har symptomer på depresjon og 43% av norske elever fullfører ikke skolen på normert tid. En fraværsordning som prøver å harmonisere forholdet mellom fritidsaktiviteter og skole heller enn å skape konflikt mellom disse for elevene bør sees på som tiltak for å bedre situasjonen for dagens elever. Vi tror en endring i fraværsordningen også vil gi elevene økt motivasjon på skolen da elevene får drive med noe man er interessert i uten at det gir ugyldig fravær.

Senterungdommen vil at:

  • Gyldig fravær skal(utover fravær på grunn av sykdom og personlige grunner) gjelde fravær grunnet idrett, kultur, organisasjonsarbeid og politikk. Eleven må ha varslet lærer i forkant og ha dokumentasjon på fraværet.

  • Eleven skal i samråd med foreldre, lærer og skoleledelse, vurdere hvor mye gyldig fravær eleven kan ha, uten at dette påvirker elevens resultater negativt

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 19. april 2015.