Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge trenger flere kvalifiserte lærere

02.05.2022

Vi ser en mangel på kvalifiserte lærere i hele landet. Ifølge Utdanningsforbundet var 17,5% av alle utførte årsverk i 2020 gjennomført av ansatte uten godkjent lærerutdanning. Dette mener Senterungdommen er for dårlig. Vai mener at norske elever bør ha krav på undervisning av kvalifiserte lærere. Denne lærermangelen har høyreregjeringa svart opp med å gjør det vanskeligere og mer tidkrevende med å bli lærer, med blant annet et uforståelig firerkrav og masterkrav.

I det siste året ser vi at søkerantallet til lærerutdanningene synker. I tillegg hopper mange lærerstudenter av underveis, og en økende andel lærere slutter i yrket før de har jobbet i fem år. Vi vet også at det er mange som ønsker å bli lærer, men som ikke når firerkravet i matematikk. 

Ved å gjøre lærerutdanningen fireårig, vil utdanningen bli mer attraktiv for nye søkere. I tillegg bør opptakskravene fra videregående være mer treffsikre, slik at de som vil bli norsklærere skal få bli det uten en firer i matematikk. Ved å gi lærerne undervisningskompetanse i flere fag, vil de også treffe behovene til mindre skoler bedre.

Senterungdommen vil:

  • Gå tilbake fireårig grunnskolelærerutdanning med frivillig master.
  • Gjør lærerutdanninga mer praksisnær og -relevant, og gi kommende
  • lærere mulighet for kompetanse i flere fag og emne tilpassa behova til små skoler.
  • Erstatte inntakskravet om fire i matematikk med mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanninga.
  • Sikre kompetanse innenfor de tverrfaglige temaene knytta til revideringa av Kunnskapsløftet.

Vedtatt av landsstyret april 2022.