Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge trenger et nasjonalt ungdomsråd

23.11.2021

I dag er det lovfestet med ungdomsråd i landets kommuner og fylkeskommuner, men enda er det ikke kommet på plass et nasjonalt ungdomsråd. Dette til tross av at det lenge har vært ønsket fra ungdom selv i tillegg fra både de kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd. I Norge har man lenge jobbet for å forankre ungdomsmedvirkning, og dette er nettopp en av grunnene for at ungdomsråd har blitt lovfestet.

Dagens ordning med ad-hoc-grupper som settes ned av regjering eller stat for å få frem ungdommen sin mening er langt i fra godt nok. Disse gruppene blir satt ned på premisser diktert av de som bestiller gruppen – og ikke premisser fra ungdom selv. Derfor har fylkeskommunene selv tatt tak, og opprettet et arbeidsutvalg som har i mandat å utforme forslag til grunndokumenter til det nye nasjonale ungdomsrådet. Arbeidsgruppen for nasjonalt ungdomsråd skal definere arbeidsmåte, mandat, finansiering, valgordning, og forankring av det nasjonale medvirkningsorganet for ungdom.

Vi trenger et nasjonalt ungdomsråd for å sikre at ungdom har en mulighet til å bruk sin stemme på et nasjonalt nivå. Det handler om å gi ungdom et forum og mulighet, på deres egne premisser, der de kan løfte frem saker som er viktige for dem. Da er det ikke nok med ungdomsråd kommunalt og fylkeskommunalt, men vi trenger et ungdomsråd, også nasjonalt.

Senterungdommen vil at:

  • Det skal opprettes et nasjonalt ungdomsråd i Norge.

 

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021