Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge trenger en troverdig bistandspolitikk

11.01.2021

En av aktørene som jobber med klimatiltak i utviklingsland er Det grønne klimafondet. Dette er en arena hvor rike land i verden kan vise handlingskraft når det kommer til å satse på bistand relatert til konsekvensene av klimakrisen i utviklingsland. Norge signerte i januar 2020 en avtale med fondet hvor vi forpliktet oss til å doble støtten. Både daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fra Krf pekte på viktigheten av dette arbeidet, og Norges økonomiske rolle inn i fondet. Til tross for dette viste budsjettet for 2021 at regjeringen ikke er villige til å ta dette ansvaret. 200 millioner kroner av det som er avtalt er utsatt, og at Norge dermed ikke oppfyller den avtalen som ble inngått. En alvorlig konsekvens av dette kan være at flere land følger Norges eksempel. Dette har blant annet Phento Tshering, som forhandler på vegne av de minst utviklede landene (LDCs) på klimatoppmøtene, uttrykt bekymring for.

I år er første året på lenge hvor antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har økt, og det antas å fortsette i 2021. Konsekvenser av klimakrisa og den globale pandemien slår urettferdig ut, og har ført flere mennesker inn i fattigdom. Dette er ikke året for å kutte i støtte til bistandsarbeid.

Senterungdommen mener det er problematisk at viktige internasjonale forpliktelser ikke følges opp. Andre lands tillit til Norge vil også kunne svekkes når vi ikke opprettholder de avtalene vi har inngått, men i stedet dytter det foran oss. Vi må være en troverdig og forutsigbar aktør i verdenssamfunnet når det kommer til bistand, blant annet ved å etterleve våre internasjonale forpliktelser. Norge skal gå foran som et godt eksempel, og være troverdige og rause.

Senterungdommen mener:

  • •Norge må opprettholde vår del av avtalen i Det grønne klimafonde
  • Norge må være en forutsigbar aktør innenfor bistandspolitikken i form av mer  langsiktige bistandsavtaler enn dagens praksis
  • •Det må tas initiativ til et bredt bistandsforlik som sikrer langsiktighet og forutsigbarhet i den norske bistandspolitikke

Vedtatt av Landsstyret januar 2021.