Senterungdommen mener at

  • Norge skal forplikte seg til å gi humanitær bistand i områder som er rammet av konflikten.

  • Ved et FN-mandat skal Norge tilby militær bistand.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014.