Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge bør betegne den militære fløyen til Hizbollah som en terrororganisasjon 

03.10.2023

Hizbollah er en politisk og militær gruppe i Libanon og den eneste store politiske aktøren i landet med en egen milits. Gruppen har bånd til Iran og Syria og har en historie med terrorangrep og voldelig konflikt i regionen. Hizbollah er også anklaget for å være involvert i internasjonal narkotikahandel og hvitvasking av penger for å finansiere sine aktiviteter. Flere land, inkludert USA, Canada, Israel og Nederland, har allerede betegnet hele eller deler av Hizbollah som terrorister.

Formålet med denne resolusjonen er å betegne den militære fløyen Hizbollah organisasjonen som en terrororganisasjon for å isolere den fra det internasjonale samfunnet og begrense dens mulighet til å utføre voldelige handlinger og terrorangrep. Det er også en hensikt å påpeke at Hizbollahs milits og separat infrastruktur i Sør-Libanon kan svekke innflytelsen til de sentrale myndighetene og dermed svekke statens legitimitet og evne til effektivt løse utfordringer knyttet til korrupsjon og stabilitet. 

 

Senterungdommen mener at: 

  • Norge bør betegne den militære fløyen i Hizbollah som en terrororganisasjon  

  • Norge bør innføre sanksjoner mot den militære fløyen til Hizbollah, med det formålet å redusere finansieringen av gruppen 

  • Det fra Norges side må arbeides med internasjonale partnere for å auke presset på Libanons myndigheter til å begrense Hizbollahs aktiviteter i landet. 

  • Bevisstheten om Hizbollahs aktiviteter og ideologi blant det internasjonale samfunnet må styrkes - for å isolere gruppen og avskrekke potensielle tilhengere og rekrutter. 

  • Norge må jobbe for å svekke innflytelsen og tilstedeværelsen til Hizbollah internasjonalt 

  • Det er viktig at Vesten bruker ressurser og diplomatisk styrke for å sikre stabilitet i Libanon.  

 

Sendt inn av internasjonalt utval 

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre september 2023