Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nei til WTOs datahandelsregler

07.10.2020

Forhandlingene rundt datahandelsreglene startet 13. mai 2019. Det har også vært tre nye runder med forhandlinger etter dette. Målet med dette regelverket er å redusere betydningen av landegrensene ved elektronisk handel og øke gjennomsiktigheten. Dette vil føre til full liberalisering av den digitale økonomien.

I april 2019 sendte 315 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden brev til land i forhandlingene. Nei til EU er eksempel på en av disse organisasjonene. Brevet beskriver problematikken med de pågående forhandlingene og ber landene avslutte forhandlingene.

Det har i forhandlingsrundene vist seg at vinnerene med datahandelsreglene vil være store teknologiselskap som Google, Amazon og Facebook, og de store taperne vil være utviklingslandene. I verste fall kan dette hemme deres utvikling av egen teknologisk økonomi og politikk i fremtiden. I tillegg vil ulikheten mellom land øke i stor grad som resultat.

Datahandelsreglene foreslår også flere måter å begrense skatteforpliktelsene de store teknologiselskapene skal ha i landene de leverer tjenester. Dette er i strid med hva Senterungdommen mener og Norge må jobbe for et regelverk som vil skattlegge verdiskapning som foregår i Norge. Det skaper problematikk i alle land i verden hvis teknologigigantene har monopol på det teknologiske marked. Dette fremmer ikke entreprenørskap, innovativitet eller muligheter for små og mellomstore bedrifter.

Det er heller ikke avklart i forhandlingene hva som skjer med persondata, datalagring, eierskap til stordata og vern av personsensitiv data. I følge Handelskampanjen krever USA 1) Forbud mot toll på elektroniske overføringer, 2) krav om fri flyt av data over grenser, 3) forbud mot krav om nasjonal/regional datalagring og 4) forbud mot krav om teknologioverføring. Dette er krav som ikke er mulig å oppfylle uten å redusere norsk beredskap.

Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, svarte i juli 2019 på spørsmål angående Norge sin posisjon i forhandlingene. Her svarte Søreide at det var viktig for Norge å ivareta de minst utviklede lands interesser i forhandlingene. Brasil, Afrikagruppen og flere utviklingsland er motstandere til disse forhandlingene. Derfor mener Senterungdommen den beste måten å ivareta deres interesser er å trekke seg fra forhandlingene.

Senterungdommen mener:

  • Norge må trekke seg ut av forhandlingene om e-handelsregler slik de foreligger i dag.
  • Norge skal ikke inngå eventuelle nye forhandlinger om e-handelsregler før man tar hensyn til utviklingsland og deres teknologiske utvikling.
  • Norge skal sette personvern og beredskap før kommersielle interesser ved inngåelse av handelsavtaler.
  • Alle selskaper som tilbyr tjenester rettet mot norske innbyggere, eller som tjener penger på bruk av informasjon om norske innbyggere, skal skatte i Norge.

 

Vedtatt av Senterungdommens Landsstyre oktober 2020.