Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nei til tvangssterilisering ved juridisk kjønnsskifte

18.05.2017

Dagens praksis hvor transpersoner går til helsevesenet for et kjønnsskifte er et stort paradoks med tanke på at Norge er et foregangsland for menneskerettigheter.

Praksises er blant annet i strid med anbefalinger fra Europarådet og Europarådets menneskerettighetskommisær. Norge kritiseres også av Amnesty.

Sterilisering og kastrasjon er ikke medisinsk nødvendig for å kunne få utført kirurgisk- og hormonell kjønnskorrigering. Praksisen rundt et kjønnsskifte er ikke regulert ved lov, men opp til tre personer på psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet

Både Rikshospitalet og norske helsemyndigheter mener kravet om sterilisering er en del av behandlingen av transpersoner. Helsedirektoratet «er av den oppfatning at steriliseringsloven ikke kommer til anvendelse på denne pasientgruppen, men at sterilisering/kastrasjon er et ledd i den ordinære helsehjelpen til denne pasientgruppen».

Alle mennesker har rett til å definere sitt eget kjønnsuttrykk. Det er opp til den enkelte å avgjøre om kastrasjon eller sterilisering er nødvendig for å få oppfylt sin egen identitet og kjønnsuttrykk.

Senterungdommen mener at:

  • Ved endring av kjønn i personnummer og pass skal ikke transpersoner måtte gå gjennom kastrasjon eller sterilisering.

  • Transpersoner som ikke ønsker full kirurgisk- eller hormonell behandling, skal gis rett til å bli tilkjent juridisk kjønn i samsvar med sitt mentale kjønn og sin kjønnsidentitet.

  • Transpersoner som ønsker full kirurgisk- og hormonell kjønnskorrigering, skal fortsatt ha denne rettigheten

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 18. april 2015.