Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nei til generell bevæpning

27.02.2018

I 2014 fikk det norske politiet midlertidig tillatelse av stortinget til å være generelt bevæpnet. Begrunnelsen var PSTs rapporter om økt terrortrussel mot uniformert personell. Debatten om generell bevæpning har derfor blitt stadig aktuell og regjeringa valgte derfor å sette ned et bevæpningsutvalg for å vurdere saken grundigere. Rapporten som har blitt lagt fram av utvalget viser at utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy.

I Norge har vi et politi med stor tillit og respekt hos befolkninga og som har et fokus på å løse oppdrag uten bruk av makt. Dette har ført til at det er lav terskel for å ta kontakt med politiet. Politiet løser sine oppdrag daglig uten behov for våpen på kropp, men synligheten av våpen vil kunne skape frykt og avstand mellom sivile og politibetjente. Dette kan føre til at nye problemer oppstår og hindrer politiet i å løse oppdrag som i dag. Tilliten til politiet som vi har i dag er også et av poengene som bevæpningsutvalget la mest vekt på i sin vurdering. Det er ikke ønskelig med et militarisert politi.

Mens dagens ordning med våpen lagret i bilen har fungert godt, vil generell bevæpning kunne skape nye problemer. Flere våpen vil blant annet kunne føre til flere vådeskudd og øke muligheten for at noen tar våpenet fra en politibetjent. Det vil også kunne føre til at bruk av terskelen for bruk av makt i situasjoner hvor det kanskje ikke ville vært nødvendig vil kunne øke. Samtidig vil det være større sannsynlighet for at kriminelle grupper ruster opp i takt med politiets bevæpning, og trusselbildet i kriminelles miljøer vil dermed øke. Alt tyder på at mer tilgjengelige våpen fører til mer våpenbruk og flere uhell.

Debatten om generell bevæpning av politiet kommer som en respons på frykten for terror, men det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom generell bevæpning og politiets evne til å bekjempe terroren. I Storbritannia, som i likhet med Norge ikke har et generelt bevæpnet politi, ble terrorister på London Bridge og Borough Market funnet og skutt av politiet etter bare få minutter, mens i Spania og andre land med generell bevæpning tok det lengre tid.

Senterungdommen mener at:

  • Norge skal videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy eller lignende(fremskutt lagring).
  • Politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.
  • At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.