Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nå er det breddeidrettens tur!

02.07.2021

Den lange nedstengingen av breddeidretten har sørget for rekordstort frafall, og kan få varige konsekvenser for barn og unges fysiske og mentale helse. Samtidig som idretts-Norge har vist enorm tålmodighet, har regjeringa heller valgt å gi lettelser for blant annet alkoholserveringen. Når det er viktigere enn å sørge for idrettsaktivitet i hele landet, vitner det om en regjering på ville veier.

Frafallet til breddeidretten har vært enormt siden koronapandemiens inntog i mars 2020. Konsekvensene av 16 måneders nedstenging er store for breddeidretten i Norge. Mange av breddeidrettene har mistet mange medlemmer og sliter med rekruttering. Særlig i mindre idrettsmiljø er situasjonen nå alvorlig. Frykten er at mye av bredden i idretts-Norge kan være borte etter en gjenåpning som er igangsatt for seint.

Flere idretter har etter hvert kunne begynne å trene, men da under strenge smitteverntiltak. I kampidretter er det ofte ikke så enkelt å overholde én- og tometersregelen. I stedet for et historisk høyt frafall, kunne regjeringa her vist breddeidretten tillit. I andre deler av samfunnet, eksempelvis skole og jobb, holder man seg hjemme ved symptomer på covid-19. Det samme vil selvsagt barn, unge og voksne i breddeidretten gjøre. 

En varig nedstenging av breddeidretten fører til dårligere folkehelse og mer sosial isolering i en allerede ensom tid. For mange barn, unge og voksne er idretten en viktig møteplass i hverdagen - som de nå har måtte klare seg uten. 

Utfordringene til idretten er langt fra over den dagen breddeidretten blir åpnet igjen. 185 000 medlemmer er borte på et år og mange idrettslag har mistet alle muligheter for inntekt. Støtteordningene dagens regjering har levert for idretten har ikke tatt innover seg alvoret i situasjonen. Inntektene til idrettslag i Norge er ofte knyttet til arrangementer og dugnad. Derfor må støtteordningene også omfatte bortfallet av inntekter fra arrangementer og aktiviteter. Vi må også ha en omfattende plan for hvordan vi får barn, unge og voksne tilbake til idretten når vi nå skal åpne samfunnet igjen

 

Senterungdommen vil:

  • Iverksette en snarlig og forsvarlig gjenåpning av breddeidretten.
  • I tråd med idrettens krav må det legges fram en plan med konkrete tiltak for å sette fart på medlemsutviklingen i idretten igjen.
  • Den økonomiske støtteordningen til idretten må også omfatte bortfallet av inntekter fra arrangementer og aktiviteter som er hovedinntektskilden for mange idrettslag.

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre juni 2021.