Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Næringsutvikling er også et lokalt ansvar

18.05.2017

Endringer i det statlige skattesystemet og tilførsel av midler Innovasjon Norge har av regjeringen blitt pekt på som de viktigste tiltakene politikerne kan gjøre for å stimulere til næringsutvikling. Senterungdommen mener dette er åpenbart viktige måter å støtte næringslivet på, og støtter satsingene som har skjedd her.

Likevel er det viktig å ikke glemme de mulighetene og det ansvaret man har som lokalpolitiker. I de daglige prioriteringene, der næringsutvikling kjemper med blant annet  oppvekst og eldreomsorg om ressursene, er det ofte lett å nedprioritere det lokale arbeidet for næringsutvikling. Dette kan være fornuftig på kort sikt, men god utvikling i næringslivet i et lokalsamfunn har også positive ringvirkninger for folketallsutviklingen. Å satse på næringsutvikling lokalt, viser seg derfor å ofte føre til positiv samfunnsutvikling generelt.

Å jobbe for næringsutvikling lokalt, handler ikke bare om økonomisk støtte til gründere og bedrifter. Svært ofte handler det minst like mye om holdningsarbeid, der positiv respons og omtanke fra kommuner og lokalpolitikere kanskje er det som skal til for at personer tar steget og starter bedrift, eller at bedrifter satser på videreutvikling. At bedrifters ønsker blir tatt på alvor i for eksempel kommunalt planarbeid og når fylkeskommunene bestemmer opplæringstilbud, mener Senterungdommen også må være en selvfølge.

Senterungdommens skal derfor jobbe for økt bevissthet og satsing på næringsutvikling også på fylkes- og kommunenivå. Vekst i sysselsetting og bedrifter er ikke bare et statlig ansvar.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 23. januar 2016