Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Mineralindustri for økt verdiskaping og selvforsyning 

03.10.2023

Kina står for over 95% av råstofftilgangen og de sjeldne mineralene vi behøver til mobilene, batteriene og mange andre produkter vi er helt avhengige av. 

Debatten knyttet til gruvedrift og mineralutvinning har over tid knyttet seg til miljøkonsekvensene det medfører. Manglende forskning på konsekvensene gruvedrift kan ha for dyrelivet i havdypet har bidratt til en bred enighet om en restriktiv linje. I tillegg har håndtering av gruveavfall skapt mye motstand. Selv om det er for tidlig å gå inn for utvinning av havbunnsmineraler, er det på tide å møte mineraler på land med et nytt blikk. Det på tide å møte gruvedrift og mineralutvinning på land i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen og viktigheten av nasjonal beredskap. 

Senterungdommen mener Norge må ta lederrollen i Europa både for å sikre sikkerhetspolitisk uavhengighet, men også næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Etterspørselen etter mineraler vil øke kraftig framover og Norge er godt posisjonert til å gå i front. Samtidig er det nødvendig at miljøhensyn og lokal medvirkning vektlegges i konsesjonsprosesser, for å sikre god forankring og ivaretakelse av viktige samfunnshensyn. 

Senterungdommen mener at: 

  • Regjeringen må igangsette en kartlegging av mineralforekomster i Norge 

  • Regjeringen må raskt komme med en stortingsmelding om havbunnsmineraler 

  • Strenge krav til miljø og bærekraft må ligge fast i håndteringen av avfall 

  • Effektive konsesjonsprosesser må vektlegge miljøhensyn og lokal medvirkning 

  • Staten må bidra til å realisere utviklingen av en ny næring i lag med private aktører 

  • Staten må sikre økt kunnskap knyttet til utvinning av havbunnsmineraler 

 

Innsendt av politisk utvalg

Vedtatt av Senterungdommens sentralstyre september 2023