Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Løys opp den vonde sirkelen i sidemålsundervisninga!

18.05.2017

Senterungdomen vil:

  • styrkje delen om sidemål og sidemålsdidaktikk i lærar- og lektorutdanninga

  • styrkje kompetansen i nynorsk og bokmål i lærar- og lektorutdanninga, slik at ferdigutdanna lærarar er i stand til å undervise på begge målformer, også i andre fag enn norsk

  • at lærarstudentar sin kompetanse i både nynorsk og bokmål skal kome fram på vitnemålet etter enda utdanning

  • auke toleransen og forståinga mellom komande generasjonar av nynorsk- og bokmålsbrukarar, gjennom å setje det på dagsorden i lærarutdanninga

Vedtatt av senterungdommens landsstyre april 2016.